خرید و فروش گربه خانگی
خرید و فروش گربه خانگی
اکتبر 29, 2020
خرید و فروش پرنده
خرید و فروش پرنده
نوامبر 7, 2020
نمایش همه
اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی

اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی

اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی

اصلاح حرفه ای حیوانات و گرومینگ سگ و گربه به همراه اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی در فضای مناسب توسط تجهیزات تخصصی اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی در کلینیک دامپزشکی دکتر امین انجام می پذیرد.زمان اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی به نژاد و شرایط فردی حیوان بستگی دارد.

بعضی حیوانات سه ماه یکبار و بعضی دیگر سالی یکبار نیاز به اصلاح پیدا می کنند و برخی نژادها که دارای موهای کوتاه هستند هیچگاه نیاز به اصلاح و کوتاهی مو ندارند . در کلینیک دامپزشکی دکتر امین میز مخصوص اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی وجود دارد و در شرایط استاندارد و بدون استرس توسط متخصص اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی و با دستگاه مخصوص حیوانات اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی انجام می شود.

در بیشتر موارد و در شرایط عادی ، در زمان اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی و زیر نظر آرایشگر مهربان و مجرب حیوانات ، زمان تقریبا طولانی اصلاح را تحمل کرده و حتی لذت می برند.

گاهی حیوان کمی ترسیده و عصبی می باشد و به آرایشگر اجازه کار نمی دهد ، در چنین شرایطی نیاز به آرامبخش احساس می شود که فقط با همانگی صاحب حیوان و توسط دکتر از داروی آرامبخش و به میزان حداقل مورد نیاز استفاده می شود. تا اصلاح و شستشوی حیوانات خانگی انجام شود .