درمان کک در گربه1
درمان کک در گربه
آوریل 20, 2022
کلینیک دامپزشکی ازگل
کلینیک دامپزشکی ازگل
می 30, 2022
نمایش همه
تزریق آمپول ضدکنه سگ توسط دکتر امین

تزریق آمپول ضدکنه سگ توسط دکتر امین

تزریق آمپول ضدکنه سگ توسط دکتر امین

تزریق آمپول ضدکنه سگ توسط دکتر امین در مرکز کلینیک حیوانات خانگی دکتر امین صورت می پذیرد.

تزریق آمپول ضدکنه سگ توسط دکتر امین