دسامبر 7, 2020
ویزیت حیوانات در محل سعادت آباد

ویزیت حیوانات در محل سعادت آباد

ویزیت حیوانات در محل سعادت آباد ویزیت حیوانات در محل سعادت آباد فقط روزهای سه شنبه ویزیت حیوانات در محل سعادت آباد و درمان حیواناتی که […]
ژوئن 28, 2020
درمان حیوانات خانگی

درمان حیوانات خانگی

درمان حیوانات خانگی از میان حدود 1700 عامل بیماریزا، 832 عامل از طریق حیوان ها به انسان منتقل می شود .درمان حیوانات خانگی های مشترک بین […]