واکسیناسیون آبزیان

آوریل 24, 2023
واکسیناسیون ماهی و آبزیان

واکسیناسیون ماهی و آبزیان

واکسیناسیون ماهی و آبزیان به نظر می رسد که نه تنها انسان ها، حیوانات – از جمله ماهی ها – نیز برای جلوگیری از بیماری به […]
مارس 29, 2023
واکسیناسیون در آبزی پروری

واکسیناسیون در آبزی پروری

واکسیناسیون در آبزی پروری واکسیناسیون تلاشی برای ایجاد مصونیت است تا آبزیان در برابر حملات بیماری ناشی از ویروس ها و باکتری ها مصون شوند. سطح […]