کاشت میکروچیپ

جولای 13, 2020
کاشت میکروچیپ

کاشت میکروچیپ

کاشت میکروچیپ روشهای سنتی و قدیمی جهت شناسایی حیوانات ، شامل پلاكهای الصاقی ، خالكوبی و علامت گذاری بود كه این روشها معایب بسیار زیادی داشت […]