واکسیناسیون آبزیان
واکسیناسیون آبزیان
ژوئن 28, 2020
درمان حیوانات خانگی
درمان حیوانات خانگی
ژوئن 28, 2020
نمایش همه
کلینیک حیوانات خانگی هروی

کلینیک حیوانات خانگی هروی

کلینیک حیوانات خانگی هروی

کلینیک دامپزشکی میدان هروی شمال تهران و مرکز جراحی دامپزشکی در هروی توسط دکتر محمد فخر امین افتتاح گرديده است. هدف اصلی کلینیک دامپزشکی ما در میدان هروی از ایجاد این مرکز ارائه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی و جراحی برای کلیه حیوانات خانگی می باشد. از بخش های کلینیک دامپزشکی میدان هروی می توان به بخش های : داخلی کلینیک دامپزشکی شمال تهران میدان هروی ، جراحی، راديولوژی و سونوگرافی کلینیک دامپزشکی میدان هروی ، دندانپزشکی، آزمايشگاه ، بستری و پانسيون، فروشگاه لوازم جانبی کلینیک دامپزشکی شمال تهران میدان هروی، آرايشگاه و شستشو و قیمت مشاوره کلینیک دامپزشکی شمال تهران در زمینه خرید و نگهداری حیوانات از جمله حیوانات خانگی، پرندگان، جوندگان و حیوانات خاص اشاره کرد.