تربیت سگ
تربیت سگ
آگوست 28, 2021
تربیت سگ خانگی
تربیت سگ خانگی
آگوست 28, 2021
نمایش همه
تربیت سگ نگهبان

تربیت سگ نگهبان

تربیت سگ نگهبان

تربیت سگ نگهبان بایستی به گونه باشد که سگ از هوشیاری بالایی برخوردار باشد البته نژاد سگ نگهبان دارای این ویژگی است ولی تربیت سگ نگهبان نیز در این مورد بسیار تاثیر گذار است. در تربیت سگ نگهبان بایستی سگ دارای هوشیاری بالایی باشد و با اعضای خانواده رفتار ملایم و مهربانی داشته باشد. همچنین تربیت سگ نگهبان باید طوری باشد که نسبت به غریبه ها عکس العمل نشان دهد ولی به آنها آسیب نرساند.

تربیت سگ نگهبان یک کار تخصصی است که نمی توان بدون بهره گیری از افراد متخصص اقدام به این کار نمود. مربی تربیت سگ نگهبان برای این کار آموزش دیده و از تخصص کافی برخوردار است.

بایستی در تربیت سگ نگهبان بدون بهره گیری از نیروی آموزش دیده اشتباهاتی ممکن است اتفاق افتد به طور مثال برخی تصور می کنند که در تربیت سگ نگهبان با خشونت بیشتر می توان سگی حساس تر تربیت نمود برعکس افراد متخصص اظهار می کنند که برخورد خشونت آمیز با سگ ها در تربیت سگ نگهبان مانع وفاداری آن ها می شود.

برای تربیت سگ نگهبان با کیفیت بالا بایستی تربیت از توله گی و توسط افراد متخصص صورت گیرد.