واکسن گربه
واکسن گربه
نوامبر 1, 2022
بیمارستان دامپزشکی
بیمارستان دامپزشکی
نوامبر 30, 2022
نمایش همه
ویزیت دامپزشک در محل

ویزیت دامپزشک در محل

ویزیت دامپزشک در محل

فعالیت های دامپزشکی مانند ویزیت دامپزشک در محل می تواند مانعی برای ایجاد استرس ناشی از مکان های غریبه در حیوانات باشد و بنابراین کاهش استرس در طول مشاوره دامپزشکی یک نگرانی عمده است، زیرا رفاه حیوانات هم برای صاحبان و هم برای دامپزشکان مهم است و استرس را می توان از طریق ویزیت دامپزشک در محل رفع کرد. بنابراین، نظارت بر رفتار سگ یکی از راه‌های ارزیابی سطوح استرس است و ما همچنین می دانیم که صاحب می تواند رفتار سگ را به روش های مختلف تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین هدف از ویزیت دامپزشک در محل تأثیر حضور صاحبان بر رفتار سگ های آنها در مشاوره دامپزشکی بود که با تحقیقات زیاد متوجه شدیم ویزیت دامپزشک در محل برای حیوانات مشاوره استاندارد دامپزشکی، که در فواصل زمانی 5 تا 7 هفته انجام شد، مورد مطالعه است و مشاوره شامل سه مرحله بود: کاوش، معاینه، احوالپرسی. رفتارهای حیوانات تحت درمان بین این دو شرایط با استفاده از ضبط ویدئو مقایسه شد.

علیرغم برخی محدودیت ها (مثلاً نداشتن صاحب نر، حذف سگ های پرخاش گر، حجم نمونه محدود، معاینات دامپزشکی با حداقل تهاجم، تعاملات محدود مالک و سگ)، نتایج ویزیت دامپزشک در محل به ما نشان داد که حضور یا عدم حضور صاحب آن تأثیر معنی داری بر استرس نداشت و رفتار مربوط به سگ یا توانایی دامپزشک برای دست زدن به حیوان در مرحله ویزیت دامپزشک در محل است و رفتار سگ ها نسبت به افراد قبل، حین و بعد از معاینه دامپزشکی تحت تأثیر قرار گرفت که با ویزیت دامپزشک در محل در حضور صاحب خود، سگ‌ها تمایل بیشتری برای درمان داشتند و طول معاینه، سگ ها در هر دو موقعیت به سمت صاحب خود نگاه کردند که این نتایج نشان می دهد که اجازه دادن به مالک برای ماندن در اتاق در طول مشاوره دامپزشکی گزینه بهتری برای رفاه سگ است.

ویزیت دامپزشک در محل

بهبود رفاه حیوانات در طول مشاوره و ویزیت دامپزشک در محل یک نگرانی کلیدی دامپزشکان، محققان و صاحبان آن بود و سگ ها اغلب در این موقعیت ها استرس را تجربه می کنند که در کلینیک ما اعضای یک حرفه علمی هستند که مدارک علمی را از دانشگاه های فراگیر یا موسسات آموزشی مشابه کسب کرده اند و دامپزشکان در موقعیت ها و شرایط مختلف دامپزشکی را انجام می دهند که رفتار حرفه ای مثال زدنی منزلت حرفه دامپزشکی را در هنگام ویزیت دامپزشک در محل حفظ می کند و از همه دامپزشکان انتظار می رود که در زمان ویزیت دامپزشک در محل به یک کد رفتار اخلاقی مترقی که به عنوان اصول اخلاق پزشکی دامپزشکی معروف است، پایبند باشند که شامل اصول زیر پشتیبانی و شرایط مفید است. ویزیت دامپزشک در محل به شکلی است که در مورد تمام سؤالات مربوط به درمان پزشکی دامپزشکی مشاوره دهد و اصول را به طور دوره ای بررسی کند تا اطمینان حاصل شود که آنها جاری و مناسب هستند.

همچنین دامپزشک باید تنها تحت تأثیر رفاه حیوان، نیازهای مراجعه کننده، امنیت عمومی و نیاز به حفظ اعتماد عمومی که به حرفه دامپزشکی نسبت داده شده است، باشد و از تضاد منافع یا ظاهر آن اجتناب کند و با ویزیت دامپزشک در محل باید مراقبت های بالینی پزشکی دامپزشکی شایسته را تحت شرایط رابطه دامپزشک و حیوان با شفقت و احترام به رفاه حیوانات و سلامت انسان ارائه دهد. البته یک دامپزشک در هنگام ویزیت دامپزشک در محل  باید استانداردهای حرفه ای بودن را رعایت کند، در تمام تعاملات حرفه ای صادق باشد و دامپزشکانی را که از نظر شخصیت یا صلاحیت ناقص هستند به نهادهای مربوطه گزارش دهد و دامپزشک باید به قانون احترام بگذارد و همچنین مسئولیت اعمال تغییرات در قوانین و مقرراتی را که با منافع بیمار و سلامت عمومی در تضاد است را به رسمیت بشناسد.

ویزیت دامپزشک در محل

در زمان درخواست صاحبان حیوانات خانگی و در نتیجه ویزیت دامپزشک در محل، دامپزشک باید به حقوق مددجویان، همکاران و سایر متخصصان بهداشت احترام بگذارد و از اطلاعات پزشکی در چارچوب قانون محافظت کند و باید به مطالعه، بکارگیری و پیشرفت دانش علمی ادامه دهد، تعهد خود را به آموزش پزشکی دامپزشکی حفظ کند، اطلاعات مربوطه را در دسترس مشتریان، همکاران، عموم قرار دهد و در صورت لزوم مشاوره یا ارجاع را دریافت کند. البته یک به همراه  ویزیت دامپزشک در محل دامپزشک باید در ارائه مراقبت مناسب از بیمار، به استثنای موارد اضطراری، در انتخاب اینکه چه کسی خدمت کند، با چه کسی معاشرت کند، و محیطی که در آن مراقبت های پزشکی دامپزشکی ارائه شود، آزاد است و  باید مسئولیت شرکت در فعالیت هایی را که به بهبود جامعه و بهبود سلامت عمومی کمک می کند، بشناسد زیرا با ویزیت دامپزشک در محل یک مسئله مهم ایجاد احساس امنیت از دید صاحبان حیوانات خانگی است که ویزیت دامپزشک در محل به شکلی است که همه افراد را در هر فعالیت حرفه ای یا شرایطی که ممکن است در آن دخیل باشند، صرفاً به عنوان یک فرد بر اساس توانایی های شخصی، صلاحیت ها و سایر ویژگی های مرتبط، مشاهده، ارزیابی و رفتار کند.