عقیم سازی سگ
عقیم سازی سگ
سپتامبر 8, 2020
چکاپ دوره ای حیوانات خانگی
چکاپ دوره ای حیوانات خانگی
سپتامبر 21, 2020
نمایش همه
درمان رفتار جنسی غیر طبیعی سگ

درمان رفتار جنسی غیر طبیعی سگ

درمان رفتار جنسی غیر طبیعی سگ

درمان رفتار جنسی غیر طبیعی سگ

درمان رفتار جنسی غیر طبیعی سگ در کلینیک دامپزشکی دکتر امین

هدف اصلی مطب دامپزشکی دکتر امین از ایجاد این مرکز ارائه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی و جراحی و درمان رفتار جنسی غیر طبیعی سگ و حیوانات خانگی می باشد.

سگ ها به دو دلیل بر روی یکدیگر ، پای انسان یا حتی وسایل منزل میپرند و حرکات رفت و برگشت انجام می دهند . دلیل نخست به نشان دادن وضعیت بالا دستی در هرم قدرت برمی گردد . این مورد ارتباطی به عقیم بودن یا جنسیت سگ ها ندارد اما دلیل دوم در سگ های نر عقیم نشده جهت تخلیه انرژی انباشته شده جنسی کاربرد دارد .

در سگ های عقیم شده این نوع رفتار هیچگاه در زمره رفتار های جنسی طبقه بندی نمی شود . و منشا آن به دلیل اول یعنی حس قدرت طلبی باز می گردد . واکنش سگی که در زیر قرار می گیرد بستگی به جایگاهی دارد که او برای خودش تعریف کرده . به عبارتی یا تمکین میکند و دهان بسته نگه می دارد یا برعکس با غریدن و دندان نشان دادن به همنوعش بابت ادامه این رفتار هشدار می دهد . درمان رفتار جنسی غیر طبیعی سگ باعث کنترل این رفتار های سگ خانگی شما می شود .

اما در صورت مشاهده این رفتار با وسایلی چون بالش پتو عروسک و حتی در مواردی پای انسان ، دلیل نخست جای خود را به رفتار های جنسی می دهد . فراموش نکنیم که سگ های نر عقیم نشده انباشته از هورمون تستسترون هستند . زمانی که سگ ماده حضور ندارد و راهی برای ارضای طبیعی غریزه جنسی وجود نداشته باشد ، سگ نر به دنبال جایگزینی به انتخاب خودش می گردد . و گاهی یک مورد منتخب بیش از موارد دیگر برای صاحبان دردسر آفرین است . درمان رفتار جنسی غیر طبیعی سگ با عقیم سازی در کلینیک دامپزشکی قابل کنترل می باشد . برای درمان رفتار جنسی غیر طبیعی سگ با حضور در کلینیک دامپزشکی دکتر امین این مشکل را حل کنید .